کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند عضویت
فرآیند عضویت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/28 | 
کتابخانه از همکاران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی عضویت می پذیرد.
در صورت عضویت از طریق وب سایت کتابخانه:
 1. مراجعه به سایت بیمارستان آیت الله موسوی
 2. ورود به لینک کتابخانه در صفحه اول
 3. ورود به لینک فرم های عضویت در صفحه کتابخانه
 4. وارد کردن اطلاعات درخواستی بر اساس نوع کاربری
 5. دریافت اطلاعات از وب سایت توسط مسئول وب سایت
 6. وارد کردن اطلاعات دریافتی توسط مسئول وب سایت در نرم افزار پارس آذرخش
 7. اختصاص شماره دانشجویی برای دانشجویان و کدملی برای اعضای هیئت علمی و همکاران به عنوان شماره عضویت
در صورت عضویت از طریق مراجعه حضوری به میز امانت:
 1. مراجعه به متصدی امانت
 2. ارائه کارت دانشجویی توسط دانشجو و کپی آخرین حکم کارگزینی توسط همکار یا عضو هیئت علمی جهت احراز هویت
 3. وارد کردن اطلاعات شخصی و آموزشی کاربر در نرم افزار پارس آذرخش توسط متصدی
 4. ارائه یک قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 5. اختصاص شماره دانشجویی برای دانشجویان و کدملی برای اعضای هیئت علمی و همکاران به عنوان شماره عضویت
 6. اسکن عکس و ضمیمه کردن آن در پروفایل کاربر
 7. عودت عکس به خود کاربر
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17621.40641.fa
برگشت به اصل مطلب