کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- راهنمای جستجو در منابع کتابخانه
راهنمای جستجو در منابع کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/4 | 
نرم افزار آذرخش به منظور بازیابی هرچه بهتر انواع اطلاعات، روشهای مختلفی را برای جستجو در اختیارکاربر گذاشته است.  
همچنین امکان جستجوهای ترکیبی را با استفاده ازعملگرهای بولی (AND, OR, NOT)، و یا همراه با علامت های "، * و؟ وجود دارد. پس از وارد نمودن عبارت مورد نظر و انجام جستجو، مجموعه رکوردهای بازیابی شده قابل مشاهده است.
جستجوی ساده: در صفحه اصلی، با انتخاب گزینه " جستجوی مدارک" به بخش جستجو هدایت می شوید که گزینه پیش فرض آن، جستجوی ساده است. ابتدا از طریق گزینه " جستجو در"، مدخل جستجو شامل پدید آورنده فارسی، عنوان، ناشرو... یا گزینه همه موارد را انتخاب نمایید. در این جستجو سعی شده که فیلدهایی که در جستجو ها (ساده و پیشرفته) بیشترین استفاده را دارا هستند در یک پنجره کوچک در اختیار کاربران قرار داده شوند تا کاربران وارد قسمت های جستجوی تخصصی نشوند و کاربر بتواند به سریع تربن حالت ممکن به مدرک مورد نیاز خود برسد.
رعایت نکات زیر در جستجو سبب یافتن مدارک مورد نیاز در کمترین زمان ممکن خواهد بود:
فاصله بین کلمات مورد جستجو به مفهوم ترکیب And کلمات است.
در جستجو بصورت «واژه‌ای» تمامی کلمه‌های مورد جستجو بدون حفظ ترتیب بازیابی می‌شود. در این حالت ممکن است رکوردهایی بازیابی گردد که دارای واژگان بیشتری از عبارت مورد جستجو باشد .
در جستجو بصورت «عبارتی» با قرار دادن کلمه‌های مورد نظر در داخل "گیومه"، تمامی کلمه‌های مورد جستجو با حفظ ترتیب بازیابی می‌شود. در این حالت ممکن است رکوردهایی بازیابی گردد که با حفظ ترتیب دارای واژگان بیشتری از عبارت مورد جستجو باشد
 در جستجو بصورت «دقیق» تمامی کلمه‌های مورد جستجو با حفظ ترتیب در یک فیلد بازیابی می‌شود. در این حالت تنها رکوردهایی بازیابی می‌گردد که واژگان آن دقیقا مشابه مورد جستجو باشد.
 
انتخاب مدخل جستجو و درج کلمات بیشتر در جستجو، نتیجه بهتر بدست می‌آید.
در بخش «محدود به»، امکان محدود نمودن نتایج جستجو براساس نوع ماده، محل نگهداری، نسخه دیجیتالی و موجودی وجود دارد.
جستجوی پیشرفته: طرز کارکرد با جستجوی پیشرفته شبیه به جستجوی ساده بوده ولی با امکانات بهتر در جهت تسریع رسیدن به مدرک مورد نظر کاربر. جستجوی پیشرفته این امکان را به شما می دهد که در سه فیلد مجزا با استفاده از عملگرها ( و ، یا ، بجز) دقت جستجوی خود را افزایش داده و شما را سریع تر به مدرک مورد نظر می رساند. همچنین در این قسمت شما امکان جستجو بر اساس سال نشر، محل نگهداری، زبان و حتی جستجو فقط در مدارکی که منابع دیجیتال دارند، را دارید.

 
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17604.40739.fa
برگشت به اصل مطلب