کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- کارگاه های آموزشی
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/26 | 
برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/09/07 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دستیاران مراکز آموزشی درمانی موسوی و ولیعصر برگزار گردید.

برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/05/28 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دستیاران مراکز آموزشی درمانی موسوی  برگزار گردید.


برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/05/16 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای اعضا هیات علمی بالینی مرکز آموزشی درمانی موسوی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آشنایی با کاربرد گایدلاین ها و منابع اطلاعاتی جدید بالینی در تصمیم سازی اثربخش درمانی در تاریخ 97/04/12  در مرکز همایش ها روزبه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد و مدرس کارگاه جناب آقای دکتر کبیری بودند.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.16694.37938.fa
برگشت به اصل مطلب