کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آدرس پستی: زنجان- جاده گاوازنگ- بیمارستان آیت اله موسوی- طبقه همکف- واحد کتابخانه

AWT IMAGE

تماس تلفنی

دفتر مسئول کتابخانه:  33131065-024

بخش مخزن و امانت:33131052-024

AWT IMAGE

 mousavilib@zums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=108.6151.8420.fa
برگشت به اصل مطلب