کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- سال 1397
کارگاه های سال 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۱ | 

برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/09/07 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دستیاران مراکز آموزشی درمانی موسوی و ولیعصر برگزار گردید.برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/05/28 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دستیاران مراکز آموزشی درمانی موسوی  برگزار گردید.
برگزرای کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey در تاریخ 97/05/16 در سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای اعضا هیات علمی بالینی مرکز آموزشی درمانی موسوی برگزار گردید.برگزاری کارگاه آشنایی با کاربرد گایدلاین ها و منابع اطلاعاتی جدید بالینی در تصمیم سازی اثربخش درمانی در تاریخ 97/04/12  در مرکز همایش ها روزبه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد و مدرس کارگاه جناب آقای دکتر کبیری بودند.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17858.40849.fa
برگشت به اصل مطلب