کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- معرفی جامعه استفاده کننده
جامعه استفاده کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
جامعه استفاده کننده از کتابخانه:
اعضای هیات علمی دانشگاه
دستیاران رشته های تخصصی در مرکز( زنان و زایمان، اطفال، جراحی، قلب، رادیولوژی، بیهوشی، طب اورژانس)
دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی
دانشجویان رشته های پرستاری و مامائی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند.
دانشجویان رشته های پیراپزشکی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند.
کلیه کارکنان مرکز اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17628.40328.fa
برگشت به اصل مطلب