کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- هدف
هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
اهداف کلی
پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی مرکز از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران.
به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.

اهداف ویژه
مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی مرکز
ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی
تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی
مشارکت در امور پژوهشی
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17626.40326.fa
برگشت به اصل مطلب