کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
معرفی کتابخانه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
کتابخانه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، یک کتابخانه بیمارستانی است که از تاسیس و شروع به کار بیمارستان(1387)، آغاز به فعالیت نموده است. کتابخانه از سال 1371 تا سال1387در مرکز آموزشی درمانی شفیعیه دایر بود و پس از انتقال کلیه ملزومات بیمارستان قبلی به محل فعلی در طبقه همکف بیمارستان تجهیز گردید. فضای کتابخانه در حدود 680 متر مربع است که ظرفیتی بالغ بر 200 نفر را پشتیبانی میکند. مخزن منابع کتابخانه به صورت سیستم باز اداره می شود. رده بندی کتابها به روش NLM است. امکان جستجوی اطلاعات کتابشناختی، از طریق نرم افزار کتابخانه( پارس آذرخش) توسط متصدی امانت وجود دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17625.40325.fa
برگشت به اصل مطلب