کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- نقشه سایت
نقشه سایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/4 | 
درباره ما
     تاریخچه  
     هدف
     چشم انداز
     معرفی جامعه استفاده کننده
فرآیندها
     فرآیند عضویت
     فرآیند خرید منابع
     فرآیند فهرست نویسی
     فرآیند وجین
     فرآیند امانت منابع
     فرآیند برگشت منابع
     فرآیند تسویه
ساعات کار کتابخانه
پرسنل کتابخانه
مجموعه منابع
منابع و پایگاههای الکترونیکی  
منابع الکترونیکی تخصصی
راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه
     راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه(PDF)
راهنمای جستجو در منابع کتابخانه
نرم افزار کتابخانه
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
فرم های عضویت
     فرم عضویت همکاران و اعضای هئیت علمی
     فرم عضویت دانشجویان

اطلاع رسانی و تبلیغات
اخبار و اطلاعیه ها
تازه های کتاب
فرم پیشنهاد خرید منابع
کارگاه های آموزشی
محتواهای آموزشی
گزارش عملکرد سالیانه
پیوندهای مفید
گالری تصاویر
     مخزن کتابخانه
     سالن مطالعه
     سایت کتابخانه
پایگاه توسعه تحقیقات بالینی
پرسش از کتابدار
فرم نظرسنجی
نقشه سایت
تماس با ما
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17618.40740.fa
برگشت به اصل مطلب