کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- اطلاع رسانی و تبلیغات
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/2 | 
اطلاع رسانی به کاربران به  طرق زیر انجام می پذیرد:
آدرس پست الکترونیکی به نشانی: mousavilibzums.ac.ir
بخش اخبار و اطلاعیه های وب سایت کتابخانه به لینک  http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=108&slct_pg_id=2423
تابلوی اعلانات کتابخانه واقع در روبروی کتابخانه
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=108.17607.40705.fa
برگشت به اصل مطلب