کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- ساعات کار کتابخانه
ساعات کار کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 
ساعت کار کتابخانه:
مخزن:
از شنبه تا پنجشنبه
 از ساعت 7:30 الی 22
روزهای جمعه و تعطیل از ساعت 7:30 الی 14:15
 
در صورت تعطیلی مخزن در ایام خاص، مراتب به صورت اطلاعیه در وب سایت و برد کتابخانه اعلام می گردد.
سالن مطالعه:
همه روزه از ساعت 7:30 الی 24
سایت کتابخانه:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:15
پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13:15

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17597.40323.fa
برگشت به اصل مطلب