کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- محتواهای آموزشی
فایل آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/6 | 
 
لوگو عنوان ناشر آدرس اینترنتی فایل آموزشی
1.gif راهنمای مجموعه Ovid Wolters Kluwer  http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=dblist PDF
2.png راهنمای پایگاه اطلاعاتی UpToDate Wolters Kluwer  https://lib.utdo.ir:2057/contents/search PDF
3.png راهنمای پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey Elsevier  https://www.clinicalkey.com/#!/ PDF
4.png  
راهنمای پایگاه اطلاعاتی Scopus
Elsevier  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic PDF
5.png راهنمای ایجاد پروفایل در ResearchGate Researchgate  http://www.researchgate.net/ PDF
6.png راهنمای ورود به پروفایل فردی در سامانه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی  http://isid.research.ac.ir/ PDF
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.16695.38080.fa
برگشت به اصل مطلب